Föreningen LILFAM esport och gaming

Vår förening är en fristående, religiöst och partipolitiskt oberoende ideell förening. Där alla får vara med. Det innebär, oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.

Föreningen välkomnar alla som vill vara med och uppleva eller bidra till en positiv esport- och gamingkultur. Det spelar ingen roll om ni ser er själva som en gamer, eller streamer, cosplayer eller är bara en CS:GO supporter. Alla är lika värda i vår förening.

Vi ser oss också som en supporterförening till våra lag. VI bidrar aktivt till att skapa en inramning och stämning som förstärker upplevelsen av esporten och gör Lilmix till en mer attraktiv organisation. Därför ser vi oss själva som en extra spelare för att symboliskt visa vilket stöd och extra kraft vi skänker Lilmix.

Vi ställer oss också bakom Respect All Compete’s, “Code of Conduct” när det gäller värdegrunderna och dom etiska reglerna och principerna som förespråkas där. Vi vill vara förebilder och ta ett ansvar för hur vi beter oss i all kommunikation där organisationen förekommer i. Genom att aktivt bidra till efterlevnaden av koden kommer vi inkludera fler i esportkulturen i en demokratisk anda.

Så välkomna alla till vår förening!

Styrelsen för året 2022

Ordförande: Abbas Memedov 
Vice ordförande: Jesper Eriksson
Kassör: Max Lindkvist
Ledamot: Linus Bjelkne

STADGAR